DỰ ÁN: NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÉO CHONG HÔ – THỊ XÃ SAPA, TỈNH LÀO CAI

Dự án Nhà máy thủy điện Séo Chong Hô thuộc địa phận xã Bản Hồ và xã Tả Van, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Nhà máy đang vận hành 02 tổ máy với tổng công suất 22MW. Do nhu cầu mở rộng quy mô công suất nên lắp đặt thêm tổ máy số 3 dựa trên kết quả thu nhập số liệu lưới điện của tỉnh Lào Cai, lưới điện khu vực triển khai dự án thủy điện Séo Chong Hô tại xã Bản Hồ và xã Tả Van, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai và khảo sát thực địa của Công ty Cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm Điện (ETRC).

Phần mở rộng quy mô công suất thủy điện Séo Chong Hô xây dựng trên suối Séo Trung Hồ có các hạng mục hồ chứa, đập đầu mối và tuyến năng lượng của nhà máy Séo Chong Hô hiện hữu được xây dựng, chỉ xây dựng thêm đường ống áp lực nhánh và gian máy mở rộng để bố trí tổ máy với công suất 8MW.

Ở dự án này, với năng lực và kinh nghiệm của mình, Công ty Cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm Điện (ETRC) được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn là đơn vị cung cấp thiết bị và nhà thầu thi công chính của dự án. Ngoài ra, ETRC còn hỗ trợ chủ đầu tư các hạng mục liên quan đến thủ tục, tính toán, lập hồ sơ, phương án đấu nối Nhà máy thủy điện Séo Chong Hô sau khi mở rộng quy mô công suất vào lưới điện khu vực theo văn bản số 2144/EVNNPC-PKT ngày 19/06/2011 của Tổng công ty Điện lực miền bắc.

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn thi công lắp đặt các thiết bị.

Một số hình ảnh ETRC đang thực hiện tại dự án:

Hình ảnh toàn cảnh Nhà máy thủy điện Séo Chong Hô
Quá trình thi công lắp đặt MBA 110kV
Quá trình thi công lắp đặt các thiết bị trạm 110kV