Bảo dưỡng thiết bị

Maintanance_1Sự hư hỏng, gìa cỗi của thiết bị là không tránh khỏi, quá trình được bắt đầu từ khi thiết bị được lắp đặt và đưa vào vận hành. Nếu quá trình hư hỏng của mỗi thiết bị không được kiểm tra và làm chủ thì có thể gây ra sự cố lớn trong hệ thống, hoạt động sai lệch hoặc dừng hệ thống
Công tác thí nghiệm định kỳ giúp phát hiện, sửa chữa khắc phục các sự cố tiềm ẩn do hư hỏng thiết bị mà có thể gây ra sụp đổ hệ thống, ngừng cung cấp điện.
Chương trình thí nghiệm định kỳ bao gồm các hạng kiểm tra bên ngoài, kiểm tra lắp đặt, kiểm tra các thông số đặc tính làm việc và các dịch vụ kèm theo với thiết bị trong hệ thống như máy biến áp, cáp lực, máy cắt hợp bộ đóng cắt cùng với các thiết bị điều khiển như mạch đấu dây logic điều khiển, hệ thống rơ le bảo vệ, hệ thống tín hiệu và thiết bị đo lường.