Tầm nhìn

Mục tiêu của ETRC là trở thành công ty hàng đầu trong cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực năng lượng, đem lại lợi ích cao cho Khách hàng và Cộng đồng.

– Luôn tiến lên phía trước:  phải là đơn vị dẫn đầu hoặc thứ hai trong cung cấp dịch vụ và thiết bị năng lượng.

– Mở rộng thị trường: để mở rộng phạm vi hoạt động rộng lớn, công ty luôn áp dụng các tiêu chuẩn trong hoạt động, dịch vụ có tính chất quốc tế.

– Dịch vụ năng lượng: xác định trọng tâm cho các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực năng lượng.

– Thực hiện trọn gói: đáp ứng các dịch vụ trọn gói theo yêu cầu của Khách hàng.
Nhận thức cao các giá trị gia tăng: từ hướng tới hoàn thiện trong các dịch vụ đặc biệt, công nghệ cao, tạo mối quan hệ hợp tác bền vững.

tam nhin etrc