Tủ hợp bộ và thiết bị đóng cắt

MV_12

Dịch vụ bao gồm :
MV_13

– Kiểm tra lắp đặt, kiểm tra sự hoạt động cơ cấu cơ khí.
– Thí nghiệm cable lực xuất tuyến
– Tính toán chỉnh định, cài đặt và thí nghiệm rơ le bảo vệ
– Kiểm tra đấu dây điều khiển
– Kiểm tra cách điện
– Kiểm tra các CT, VT, chống sét… lắp sắn
– Kiểm tra tổng hợp thao tác đóng cắt, logic liên động điện/cơ
– Thí nghiệm điện áp xoay chiều tần số công nghiệp tăng cao
– Kiểm tra máy biến áp lực và máy cắt đi kèm
– Kiểm tra chế độ hoạt động và soi phát nhiệt khi mang tải

Copy of CIMG1751

 

Đối với các loại thiết bị :
– Trạm biến áp bao gồm máy biến áp và máy cắt
– Trạm biến áp hợp bộ , kiosk
– Tủ hợp bộ các cấp điện áp từ hạ áp đến cao áp
– Thiết bị đóng cắt các cấp điện áp
– Thiết bị chống sét
– Hệ thống thanh cái, thanh dẫn điện Bus-duct
– Hệ thống tự động máy phát và chuyển nguồn dự phòng
– Hệ thống lưu điện và ac-quy
– Động cơ điện
– Hệ thống tiếp địa
– Hệ thống rơle bảo vệ