Phân tích sự cố

Su co_1Với các chuyên gia hơn 30 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, ETRC có thể có đẩy đủ năng lực thực hiện trong điều tra phân tích sự cố, thí nghiệm định kỳ, giám sát nghiệm thu và chuyển giao các thiết bị trong lĩnh vực hệ thống điện.