Phân tích chế độ phụ tải

Các thiết bị máy tính được lắp đặt tại nhà máy điện, trạm biến áp, tòa nhà… có khả năng ghi lại biểu đồ nguồn phát và phụ tải tiêu thụ của hệ thống điện theo thời gian thực, cung cấp các nguồn dữ liệu để có thể phân tích hệ thống.

5
ETRC có khả năng cung cấp đến khách hàng các dữ liệu về giá trị RMS của chế độ tải, cho mỗi pha, 3 pha để biểu diễn được bức tranh hệ thống điện liên tục trong nhiều phút hoặc đến hàng tháng.
Các dữ liệu cần thiết có thể được quản lý như: giá trị và hệ số giữa mức max/min, giá trị trung bình của tải, hệ số công suất, cũng như giá trị điện áp…

Chuyen gia_1