Giá trị từ chất lượng dịch vụ

Giá trị từ chất lượng dịch vụ

Với lĩnh vực hoạt động đòi hỏi An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Chất lượng là quy tắc trong hoạt động kinh doanh của ETRC. Mỗi nhân viên ETRC đòi hỏi phải trang bị các bài học và kỹ năng để an toàn, điều kiện sức khỏe làm việc là một điều kiện để trạng thái luôn tỉnh táo để đạt được kết quả cao nhất cho chất lượng của dịch vụ đem đến khách hàng.

ETRC có chính sách quản lý chất lượng:

·     Tuân thủ mọi luật và quy trình làm việc.

·     Ngăn các tai nạn, hư hỏng và nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và luôn đặt mục tiêu tiên quyết nhắm tới sự cố bằng “zero”.

·     Đặt ra các nhiệm vụ để khuyến khích và để nâng cấp cải tiến không ngừng.

·     Thúc đẩy trách nhiệm trong công việc của mỗi nhân viên bằng việc đào tạo liên tục.

·     Cung cấp cho nhân viên của ETRC các điều kiện để người lao động có thể thực hiện công việc trong điều kiện sức khỏe, an toàn và môi trường quan hệ thân thiện.

·     Không ngừng nâng mức chất lượng dịch vụ, đạt và vượt các yêu cầu của khách hàng.

·     Thường xuyên kiểm tra và điều tra mỗi sự cố, các tai nạn để hoàn thiện hơn trong hoạt động, đưa ra hướng để không ngừng cải tiến nâng cao quy trình làm việc.