Hệ thống tiếp địa

Hệ thống tiếp địa rất quan trọng, là vấn đề quan tâm khi thiết kế cũng trong quá trình bảo dưỡng kiểm tra định kỳ cho tất cả các thiết bị điện. Điện trở nối đất thấp sẽ an toàn, bảo vệ cho con người và thiết bị điện, là một tiêu chí đánh giá về quy định quản lý an toàn cho vận hành hệ thống điện.

he thong tiep dia

Nối đất trong hệ thống thiết bị điện, hệ thống phân phối AC, DC… ngoài chức năng Nối đất làm việc trong nguyên lý còn có chức năng Nối đất an toàn bảo vệ an toàn cho người và thiết bị, tránh các sự cố do quá điện áp làm việc và điện áp an toàn. Sự hiểu biết về chức năng cũng như thông số, chất lượng của hệ thống nối đất là một phần của bất kỳ chương trình quản lý an toàn nào.
Một số quy định cơ bản đối với hệ thống nối đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật:he thong tiep dia 2

– Giới hạn điện áp một hệ thống phân phối đến một giá trị cố định.

– Giới hạn điện áp nằm trong cấp cách điện cho phép.

– Hạn chế các xung nhiễu quá điện áp và nhiễu điện khác.

– Cách ly thiết bị ra khỏi hệ thống đang làm việc, nối đất an toàn.

– Tiếp địa vỏ thiết bị đảm bảo an toàn cho người vận hành

– Giảm sự nhiễm từ điện nằm trong phạm vi cho phép.

ETRC thực hiện các dịch vụ với hệ thống nối đất như:

– Khảo sát, đo và tính toán thông số điện trở suất đất (Earth Resistivity Studies)

– Đo thông số điện trở nối đất toàn hệ thống tiếp địa (Grid Resistance Measurements)

– Kiểm tra thông mạch nối đất an toàn đến mỗi thiết bị (GFI Calibration)