Thí nghiệm,hiệu chỉnh cơ-nhiệt,thông số bảo hành hệ thống năng lượng

Trung tâm Cơ-Nhiệt ETRC có thể thực hiện các phép thí nghiệm đặc tính của các thiết bị trong hệ thống năng lượng của: nhà máy nhiệt điện, thủy điện và dây chuyền công nghiệp sau khi lắp đặt, đưa vào vận hành thương mại…
Đây là một công việc rất quan trọng, đảm bảo các thiết bị của nhà cung cấp tuân thủ đúng các cam kết với Chủ đầu tư về toàn bộ hệ thống được đưa vào vận hành An toàn- Ổn định- Liên tục và Kinh tế. Trong số đó có thí nghiệm đo đặc tính hiệu suất của lò hơi, tua bin – máy phát điện và xác định các thông số vận hành quan trọng như độ rung các gối trục Tua bin máy phát, độ va đập gối trục, nhiệt độ gối trục, chế độ hơi/nước, không khí làm mát tua bin-máy phát, tổn thất thuỷ lực hệ thống năng lượng, suất hao hơi/nước, khả năng xâm thực bánh xe công tác…
Theo nội dung hợp đồng giữa nhà cung cấp và Chủ đầu tư cũng như mức độ quan tâm đến chất lượng vận hành của từng Chủ đầu tư, ETRC sẽ thực hiện khối lượng thí nghiệm mới đưa vào vận hành (Commissioning Test), thí nghiệm xác định các thông số bảo hành (Perfomance Test) và thí nghiệm định kỳ (Periodically Test) sẽ khác nhau ở từng nhà máy.