Hệ số tổn hao điện môi/tang-delta

ETRC thí nghiệm hệ số công suất điện môi/tang-delta cho các thiết bị như máy biến áp, biến dòng điện (CT), biến điện áp (VT), máy cắt dầu, sứ máy biến áp, chống sét van, máy phát và nhiều thiết bị điện khác.

dongdien1
Sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu thông số đo được trong quá trình vận hành sẽ trợ giúp phân tích các thiết bị được kiểm tra với các thiết bị tương tự cùng chủng loại hoặc các thông số các mẫu kiểm tra trước đó.
Sự thuận lợi của phép thử tang-delta là độc lập và cho riêng rẽ từng bộ phận, từng phần trong thiết bị để xác định chính xác vị trí cách điện đã bị suy giảm hoặc hư hỏng mà không thể phát hiện được trong phép thử điện trở cách điện tổng thế.

Tangdelta_1