Đo lường thông số tức thời

ETRC sử dụng các thiết bị hiển thị đo lường các thông số liên quan đến chất lượng điện năng và phân tích hệ thống qua dao động giảm hoặc tăng hoặc mất cân bằng và các nhiễu loạn khác của hệ thống. Qua đó tạo được một bản khảo sát đánh giá làm việc của hệ thống để tư vấn ngăn chặn hạn chế cải thiện các nhiễu lọan cũng như mất ổn định hệ thống.

MBA