Thí nghiệm hiệu chỉnh cơ, nhiệt

Thí nghiệm hiệu chỉnh các lò hơi, tua-bin và hệ thống thiết bị phụ trong các dây chuyền công nghệ sản xuất điện năng, dây chuyền công nghiệp bao gồm:
– Thí nghiệm xác định các dạng đặc tính vận hành của hệ thống thiết bị
– Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa thiết bị và dây chuyền công nghệ vào làm việc ở chế độ tối ưu, đảm bảo thông số thiết kế, lập bảng chế độ vận hành cho các lò hơi.
– Thí nghiệm xác định các thông số bảo hành theo hợp đồng cho các công trình mới, xác định hiệu suất của từng thiết bị và toàn bộ chu trình, hiệu chỉnh, cải tiến nâng cao hiệu suất của các chu trình đang vận hành.
– Thí nghiệm hiệu chỉnh các hệ thống giám sát rung cho các thiết bị quay, cân bằng tĩnh, động và xử lý dao động cho các thiêt bị quay.
– Thí nghiệm xác định các đặc tính vận hành và các đặc tuyến năng lượng cho các tua bin thuỷ lực của các nhà máy thuỷ điện