Phân tích chất điện môi

ETRC thực hiện quy trình lấy mẫu và thí nghiệm, kiểm tra điện áp phóng điện, nhiệt độ chớp cháy, độ ẩm và phân tích các thành phần khí hòa tan (DGA) trong điện môi, dầu cách điện của máy cắt, máy biến áp… theo các tiêu chuẩn của nhà chế tạo đưa ra, hoặc IEEE/ANSI (C57.104-1991). Các chất lỏng cách điện sẽ được phân tích các thành phần Mineral Oils, PCBs, Perc, R-Temp, and Silicone based.
dien moi 2Thành phần Hydrocarbon, khoáng chất trong dầu được Thành phần Hydrocarbon, khoáng chất trong dầu được chỉ định dùng cho máy biến áp như các chất hòa tan để tăng khả năng cách điện cũng như độ bền hóa học. Dưới các điều kiện vận hành bình thường thì chỉ có một số thay đổi nhỏ theo thời gian vận hành. Tuy nhiên, dưới tác động của mỗi lần sự cố, các thành phần hóa học hòa tan của dầu cách điện sẽ có thay đổi và chỉ có phép thí nghiệm đánh giá chất lượng cũng như phân tích thành phần hóa học của các chất hòa tan hiện tại và trong quá khứ thì mới có thế tránh được các sự cố như phóng điện vầng quang (Corona), phóng điện khe hở (Sparking), quá nhiệt độ và tia lửa điện xảy ra trong máy biến áp.
Kết quả phân tích khí hòa tan có thể đưa đến các kết luận quan trọng sau đây:

·          Chỉ ra một dạng sự cố nào đó có thể xảy ra đang đến gần.

·          Ngăn chặn được sự cố nghiêm trọng như cháy, nổ khi vận hành.

·          Đưa ra cảnh báo về sự gia tăng của hư hỏng cũng như giảm chất lượng thiết bị.

·          Xác định và có kế hoạch sửa chữa, đại tu cải thiện khả năng làm việc cũng như chất lượng của thiết bị sau khi được thí nghiệm.

·          Đánh giá kế hoạch cho lần thí nghiệm tiếp theo cũng như lên kế hoạch sửa chữa, cũng như đại tu thiết bị gần nhất.

·          Lên một bản kế hoạch tổng thế xác định chất lượng của thiết bị cũng như các kế hoạch sửa chữa định kỳ.

Hệ thống thông số dữ liệu DGA có thể được tổng hợp từ nhiều đặc tính và điều kiện vận hành khác nhau để xác định được dạng của điện môi, từ đó lập ra được đặc tính làm việc ổn định cho thiết bị cũng như lên kế hoạch thí nghiệm và giám sát thường xuyên, đây chính là con đường tốt nhất xác định và làm chủ việc ngăn chặn sự cố xảy ra.