CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM ĐIỆN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm Điện (ETRC) là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thí nghiệm Điện với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Với nhu cầu bổ sung nhân sự phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, ETRC cần tuyển Nhân viên Thí nghiệm Điện năm 2024, cụ thể như sau: