Tư vấn,thiết kế Hệ thống năng lượng

ETRC có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và được Cơ quan quản lý của Chính phủ Việt Nam cấp giấy phép hoạt động cho chức năng Tư vấn, Thiết kế cho các công trình năng lượng.

gioithieu(1)
ETRC có thể khảo sát và cung cấp các sơ đồ và các thông số kết nối lưới từ trung áp đến cao áp của hệ thống điện. Kết hợp với các khảo sát thực tế để cập nhật phát triển trên sơ đồ kết nối hiện hữu để các sơ đồ hệ thống là nguồn dữ liệu trợ giúp việc thiết kế trên hệ thống máy tính. ETRC thiết kế các sơ đồ hệ thống liên kết lưới điện bao gồm sơ đồ thông số phụ tải, thông số hệ thống, hệ thống đo đếm và tổn hao truyền tải cho trạm biến áp, nhà máy thủy nhiệt điện….