Kiểm tra phóng điện cục bộ-PD

Hiện nay trên thế giới đang phát triển công nghệ kiểm tra giám sát phóng điện cục bộ cho các thiết bị điện trung, cao áp khi đang vận hành. Phép thí nghiệm này có thể hỗ trợ cùng với phép thí nghiệm DGA (phân tích thành phần hóa học điện môi) để đáp ứng tăng tính chính xác cho các cảnh báo về tình trạng vận hành của thiết bị .
Hệ thống giám sát phóng điện cục bộ trực tuyến với việc sử dụng các đầu dò siêu âm (AE sensor), biến dòng tần số cao (HFCT) và phần mềm xử lý chuyên gia có khả năng hiển thị, phát hiện, phân tích nguồn gốc phát sinh của phóng điện cục bộ xảy ra bên trong thiết bị điện và giám sát trực tuyến (on-line) theo thời gian thực, đưa ra các chẩn đoán và cảnh báo khi các xung phóng điện cục bộ có khuynh hướng phát triển đến một mức độ nguy hiểm có thể gây ra sự cố nghiêm trọng. Dựa vào đó người vận hành có thể sớm đưa ra các kế họach và biện pháp xử lý, khắc phục phòng ngừa sự cố xảy ra. Tất cả các dữ liệu đo được của hệ thống sẽ được quản lý và lưu trữ hơn 30 năm.
Hệ thống giám sát phóng điện cục bộ trực tuyến có thể được ứng dụng cho các thiết bị như máy biến áp, máy cắt GIS, đầu nối cáp, tủ điện, máy phát điện…
Đây là công nghệ mới, việc phán đoán, đưa quyết định xử lý trên kết quả đo được phụ thuộc nhiều kỹ năng và kinh nghiệm của kỹ sư thí nghiệm mà hiện chưa có các tiêu chuẩn quốc tế ban hành áp dụng (IEC) cũng như quy định bắt buộc trong công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị.
Kỹ sư ETRC có khả năng, kinh nghiệm phân tích sử dụng các máy kiểm tra phóng điện cục bộ và thực hiện các phép kiểm tra khi Khách hàng yêu cầu.