CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN PHÁT ĐỘNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO CHÀO MỪNG 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

Tháng 03/2023, Công đoàn Công ty cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm Điện (ETRC) phát động giải đấu thể thao chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty (09/09/2008-09/09/2023).

Mục đích của cuộc thi:

-Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa Cán bộ nhân viên trong công ty.

-Phát động giải đấu thể thao nhằm động viên đội ngũ Cán bộ nhân viên phát huy tinh thần thể thao thể thao để nâng cao sức khoẻ, tạo động lực lao động góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra.

-Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong phong trào.

Thời gian diễn ra:

Từ ngày 05/04/2023 đến ngày 05/05/2023.

Nội dung cuộc thi:

Công đoàn công ty tổ chức giải thể thao phong trào online. Cán bộ nhân viên tham gia cuộc thi đăng ký qua ứng dụng Strava gồm 2 bộ môn:

-Chạy bộ (đi bộ)

-Đạp xe

Tuỳ vào khả năng của mình, mỗi Cán bộ nhân viên có thể đăng ký 1 trong 2 bộ môn hoặc đăng ký cả 2 để tham gia giải.

Thể lệ cuộc thi:

Cuộc thi diễn ra sự thi đua theo nhóm giữa các bộ phận trong công ty bao gồm 6 nhóm:

-Nhóm 1: gồm Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Đội xe.

-Nhóm 2: gồm Phòng kỹ thuật.

-Nhóm 3: gồm Phòng Dự án.

-Nhóm 4: gồm Phòng Cơ nhiệt.

-Nhóm 5: gồm Phòng Kinh doanh.

-Nhóm 6: gồm Văn phòng Miền Nam.

Cách thức tính thành tích:

Đối với nhóm tham gia:

-Thành tích của nhóm là trung bình thành tích của mỗi thành viên trong nhóm.

-Số lượng thành viên của nhóm là số lượng theo danh sách công ty.

Đối với cá nhân tham gia:

-Thành tích của cá nhân được tính bằng khoảng cách quãng đường chạy, đi bộ.

-Đối với môn đạp xe, thành tích sẽ được tính bằng một nửa quãng đường.

-Mỗi hoạt động chạy bộ, đi bộ ít nhất 1km, mỗi hoạt động đạp xe ít nhất 2km.

Tốc độ tối đa cho hoạt động chạy là 3:30/km. Tốc độ tối đa cho hoạt động đạp xe là 40km/h.

Cơ cấu giải thưởng:

Giải tập thể:

Giải nhất: 20.000.000 VNĐ

Giải nhì: 10.000.000 VNĐ

Giải ba: 5.000.000 VNĐ

Giải cá nhân:

Giải nhất: 2.000.000 VNĐ

Giải nhì: 1.000.000 VNĐ

Giải ba: 500.000 VNĐ