Tính toán chỉnh định rơ le bảo vệ

Tinh toan chinh dinh_1

Để thiết kế mới hoặc mở rộng các hệ thống điện, yêu cầu thiết kế phải đạt được và đảm bảo các tính chất quan trọng của hệ thống điện như an toàn, tin cậy, dễ vận hành và ổn định, linh hoạt và dễ dàng trong bảo dương định kỳ.
Thiết kế hệ thống có tính toán các chế độ ngắn mạch luôn bảo vệ cho hệ thống nhiều dạng các sự cố do quá dòng, quá điện áp hoặc hư hỏng trong hệ thống.
Các thiết bị điều khiển (I&C) và rơ le sẽ là các thiết bị bảo vệ giám sát hệ thống trong mọi sự kiện, sự cố.
Phân tích hệ thống trong các tình trạng làm việc ngẫu nhiên không thể tránh khỏi như nhiễu hài hoặc không cân bằng trong hệ thống.
Đánh giá được sự phát triển của hệ thống xác định khả năng phụ tải của hệ thống cũng như năng lực đóng cắt các trào lưu công suất để tính toán chế độ ngắn mạch và đặt chỉnh định rơ le bảo vệ hệ thống.