Tư vấn, quản lý dự án các công trình điện

–    Tư vấn các công trình đầu tư xây dựng, quản lý dự án các công trình điện
–    Lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật thi công cho các công trình lưới điện 110 kV, 220 kV, hệ thống cung cấp điện cho các khu công nghiệp các nhà máy công nghiệp.