Thí nghiệm máy biến áp lực

Máy biến áp và các thiết bị đóng cắt hợp bộ được coi là xương sống của hệ thống điện cần phải được thí nghiệm đầy đủ trước khi đóng điện cũng như trong vận hành. Nếu có sự cố hoặc hư hỏng trong thiết bị này thì hệ thống sẽ bị tê liệt.
Máy biến áp lực là thiết bị chính, có giá trị lớn trong hệ thống nên được quy định kiểm tra thí nghiệm định kỳ mỗi năm và đại tu sửa chữa sau một số năm vận hành nhất định.
ETRC thực hiện đầy đủ các phép thí nghiệm cao áp với máy biến áp lực trước khi đóng điện vận hành bao gồm:

MBA
– Kiểm tra lắp đặt (Visual installation check)
– Kiểm tra phóng điện dầu cách điện (Oil ATM Screen Tests)
– Phân tích thành phần lượng khí hòa tan trong dầu cách điện (Dissolved Gas in Oil Analysis)
– Kiểm tra thông số tổn hao không tải (No load loss test)
– Kiểm tra tỷ số biến (Turns Ratio Test)
– Kiểm tra tổ đấu dây (Vector group check)
– Kiểm tra hệ số tang-delta (Disspation Factor tang-delta)
– Kiểm tra hệ số hấp thụ cách điện (Insulation Power Factor)
– Kiểm tra sứ đầu cực máy biến áp (Transformer/Bushings)
– Kiểm tra các biến dòng lắp sẵn (Toroial current transformer build-in/Excitation)
– Kiểm tra đo điện trở cuộn dây ở các nấc phân áp (Winding resistance test)
– Kiểm tra hành trình của bộ điều áp dưới tải (Load Tap-Changer Service)
– Kiểm tra hằng số hấp thụ dầu cách điện (Oil Reclamation)