Nhiệm vụ

Xác định Giá trị duy nhất của ETRC là Danh tiếng và Uy tín được xây dựng trên sự kết hợp từ tính chuyên nghiệp, sự sáng tạo và đầu tư trang bị các thiết bị chuyên dùng hiện đại tạo thành chìa khóa hướng tới đáp ứng mọi yêu cầu nâng cao liên tục của Khách hàng.  ETRC luôn không ngừng phấn đấu hướng theo 5 tiêu chí sau:

–  Đối với Khách hàng:  phải thực hiện các dịch vụ chất lượng cao nhất đáp ứng mọi yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

–  Đối với Người lao động: luôn tạo ra thách thức trong công việc, cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân và tương lai sáng sủa trong nghề nghiệp.

–  Đối với Cổ đông: tạo và giữ vững một liên kết minh bạch, tạo các giá trị lợi nhuận hiện thực cho cổ đông.

–  Đối với Đối tác: tạo mối liên kết hoạt động dựa trên cơ sở bình đẳng trong quan hệ, bình đẳng trong lợi ích.

–  Đối với Cộng đồng: phải hành động thể hiện sự quan tâm đến môi trường và quan hệ cộng đồng

nhien vu 1

nhiem vu 2