Kiểm tra soi phát nhiệt

soiphatnhiet_to

ETRC thực hiện phép kiếm tra soi phát nhiệt với hệ thống đang làm việc bằng hệ thống các hình ảnh và siêu âm. Với hệ thống hình ảnh nhiệt có thể phân tích hoặc tìm ra các điểm có thể gây ra sự cố, cũng như cảnh báo hư hỏng hoặc chế độ làm việc thay đổi để đưa ra kết luận hệ thống cần được sửa chữa hoặc bảo dưỡng kịp thời.
Trong chương trình kiểm tra định kỳ hoặc khi có yêu cầu trong thời gian hệ thống mang tải cao, với máy soi “tim” điểm phát nhiệt, kỹ sư ETRC có thể kiểm tra được sự phát nhiệt máy phát, động cơ, các mối nối trên thanh cái điện, điểm tiếp xúc dao cách ly, hoặc MCB, MCCB,ACB, tụ điện…, hệ thống dây dẫn, tủ điện phân phối trong hệ thống điện nhà máy, tòa nhà đang bị phát nhiệt do tiếp xúc kém hoặc vận hành quá tải…từ đó đưa ra các phương án xử lý, cảnh báo trong vận hành.
Kiểm tra soi phát nhiệt mang đến nhiều lợi ích sau:soiphatnhiet_nho
·          Xác định nhanh được điểm hư hỏng mà không cần cắt điện, ngừng hệ thống.
·          Giảm thiểu được cắt điện đột xuất.
·          Quyết định lựa chọn được các thiết bị sẽ ưu tiên sửa chữa, khắc phục.
·          Giảm thiểu hoạt động bảo dưỡng và tìm điểm hư hỏng.
·          Phát hiện được khiếm khuyết của thiết bị đang trong thời gian bảo hành của nhà sản xuất

Hệ thống, thiết bị cần được kiểm tra soi phát nhiệt.
·          Trạm biến áp truyền tải và phân phối:điểm nối dây dẫn, cầu dao, máy cắt, máy biến áp, giàn tụ bù, kháng, các thiết bị dây dẫn trên không, giàn thanh cái, tủ hợp bộ trung áp…
·          Hệ thống ac-quy, tủ thiết bị tự dùng AC/DC…
·          Hệ thống điện trong nhà máy công nghiệp, dân dụng: toà nhà, văn phòng.
·          Hệ thống máy phát, bao gồm cả hệ thống kích từ (thyristor, transformer), động cơ và thanh cái.