Thí nghiệm điện

CHỦ TỊCH NƯỚC KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN BOT NGHI SƠN 2

Ngày 28/8/2022 vừa qua Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC)  đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Buổi lễ được tổ chức long trọng với sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam như Chủ tịch...

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HIỆP THẠNH VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ V1-3 TẠI TỈNH TRÀ VINH

Vừa qua, Công ty cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC) đã phối hợp với Công ty Điện lực Trà Vinh (đơn vị quản lý vận hành lưới điện), Công ty Cổ phần cơ điện lạnh REE (Chủ đầu tư dự án Điện gió V1-3 Trà Vinh), Công...