Phân tích trạng thái

Các thiết bị thí nghiệm xách tay có thể kiểm tra các thông số điện của động cơ mà không cần dừng động cơ, có thể xác định chỉ ra sự cố hư hỏng do việc tăng nhiệt, có thể dẫn đến kết quả hỏng động cơ, dừng quá trình sản xuất sản phẩm.
Từ các bản ghi và phân tích ra các thông số bất thường của cuộn dây động cơ. Phương pháp thí nghiệm này có thể thực hiện trước khi đưa vào làm việc, hoặc thử trong chế độ động/ hoặc dừng máy, hoặc từ biểu đồ làm việc. Phân tích từ các thông số về nguồn điện, startor, hiệu suất động cơ cùng với tín hiệu dòng áp 3 pha tiêu thụ được ghi theo biểu đồ thời gian.
6
Chất lượng nguồn điện được phân tích từ độ méo dạng của các hài (THD) và tính hệ số max/min của đỉnh (CF). Sự méo dạng của đỉnh tín hiệu thường là kết quả của các tải không tuyến tính phát sinh trong quá trình gia nhiệt bên trong động cơ làm động cơ giảm tuổi thọ nêu không được khắc phục ngay.
Việc phân tích các thông số không cân bằng và giá trị thứ tự dòng điện. Việc tăng các dòng điện thứ tự nghịch cùng với trở kháng không cân bằng có thể chỉ ra hư hỏng đang phát triển trong động cơ.