Ban lãnh đạo

Email: thevinh61@yahoo.com
TEL: 04.62610008
FAX: 04.62610009
Mr. Đoàn Thế Vinh
Sinh năm 1961 tại Quảng Trị. Tốt nghiệp ngành Nhiệt điện năm 1983 trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đã trải qua các khóa học MBA về quản trị doanh nghiệp tại học viện công nghệ – AITCV.
Có 17 năm kinh nghiệm thi công các công trình lớn như nhà máy nhiệt điện Phả lại, Uông Bí, thủy điện Hòa Bình….
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý và hoạch định chiến lược các cấp.
Email: dhduong@etrc.com.vn
TEL: 04.62610008
FAX: 04.62610009

Mr. Đặng Hồng Dương
Giám đốc (Director)
Sinh năm 1975 tại Hà Nội. Tốt nghiệp ngành Hệ thống điện năm 1998 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, quản trị doanh nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân- Hà Nội.
Có 10 năm kinh nghiệm kỹ sư thí nghiệm điện, tham gia nhiều công trình lớn như trạm 500kV Hà Tĩnh, Hòa Bình và các nhà máy điện lớn.
2008 Giám đốc điều hành ETRC.

Email: dqbach@etrc.com.vn
TEL: 04.62610008
FAX: 04.62610009

Mr. Đinh Quang Bách
Phó Giám đốc (Vice Director)
Sinh năm 1977 tại Ninh Bình.
Tốt nghiệp ngành Hệ thống điện trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2000
Có 5 năm kinh nghiệm kỹ sư thí nghiệm điện tại các công trình lớn, 3 năm làm giảng viên trường Đại học Điện lực – Hà Nội.
2008 Phó giám đốc ETRC phụ trách phát triển và kinh doanh.

Email:    tqduc@etrc.com.vn
TEL: 04.62610008
FAX: 04.62610009

Mr. Trần Quang Đức
Phó Giám đốc (Vice Director)
Sinh năm 1983 tại Nam Định. Năm 2006 tốt nghiệp ngành Hệ thống điện trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Có 15 năm kinh nghiệm kỹ sư thí nghiệm điện tại các công trình nhà máy điện và trạm biến áp phân phối, truyền tải
2021 Phó giám đốc ETRC phụ trách dịch vụ kỹ thuật và đào tạo.