Thí nghiệm máy phát,động cơ điện

Thí nghiệm trước khi đưa máy phát vào làm việc cũng như dừng máy kiểm tra định kỳ cho rotor và Startor của máy phát theo các thông số điện đặc trưng. Các thí nghiệm này có thể là dữ liệu quá trình vận hành và chỉ ra các điều kiện vận hành cho cách điện máy phát cũng như mạch từ.

mayphatdien_to

ETRC có thiết bị và chuyên gia thực hiện các thí nghiệm yêu cầu cho tất cả các loại máy phát, với các hạng mục thí nghiệm sau:mayphatdien_nho
– Kiểm tra lắp đặt bằng mắt.
– Kiểm tra phân cực.
– Kiểm tra hệ số hấp thụ cách điện.
– Kiểm tra cân bằng giữa các cực.
– Kiểm tra điện trở một chiều cuộn dây.
– Kiểm tra trở kháng
– Kiểm tra hệ số công suất tang-delta
– Thí nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp.
– Kiểm tra bằng mắt và độ chắc chắn thiết bị.
– Kiểm tra độ rung của thiết bị khi vận hành.

ETRC thi nghiem MF Uongbi_2 ETRC thi nghiem MF Uong Bi_3 ETRC thi nghiem MF Uong Bi_1 ETRC thi nghiem MF Uong Bi_4
Kỹ sư ETRC thí nghiệm thông số và điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp cho máy phát 300MW nhà máy nhiệt điện Uông Bí-MR1