Hệ thống đo lường, đo đếm

ETRC thí nghiệm hiệu chỉnh nhiều chủng loại thiết bị đo lường và đo đếm như các loại đồng hồ dòng, áp, công suất, công tơ… phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp và sai số cho phép.

– Kiểm tra các thiết bị đo lường điện: KWh,KVarh, A,V, pF,Hz, KW, KVAr, KVADL_2
– Kiểm tra điều khiển quá trình: áp lực, nhiệt độ, lưu lương, tốc độ…(Process Control- Press, Temp. Flow, RPM, 4-20mA, 0-10VDC…)
– Kiểm nhiệt (Resistance Temp. Detectors -RTD)
– Kiểm tra sai số (Calibration)
– Kiểm tra chức năng (Functional Testing)
– Kiểm tra mẫu (Rescaling)

DL_1