Kiểm toán năng lượng và Tư vấn sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm

Hiện nay, việc tìm ra phương cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một bài toán bắt buộc để tăng tính cạnh tranh và sự tồn tại sống còn của mỗi doanh nghiệp. Không những thế, việc phải thực hiện đã được đưa vào luật của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới .
Cụ thể, tại Việt Nam đã ban hành:
–      Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả – Luật số 50/2010-QH12 đã được Quốc hội Khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/06/2010.
–      Nghị định số 21/2011/NĐ-CP về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 50/2010/QH12, Thủ tướng Chính phủ ký ngày 29/3/2011
–      Thông tư số 09/2012/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng ban hành ngày 20/04/2012 nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định trên trong công tác Lập kế hoạch, Báo cáo thực hiện kế hoạch TKNL và hướng dẫn công tác Kiểm toán năng lượng cho các đơn vị tiêu thụ năng lượng trọng điểm (theo Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm toàn quốc năm 2011 được công bố trong Quyết định số 1294/QĐ-TTg của Thủ tướng đã ký ngày 01/08/2011).
Trung tâm Cơ – Nhiệt của ETRC là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai thực hiện thành công những công tác liên quan trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trung tâm đã cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng và tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đến nhiều doanh nghiệp và xí nghiệp như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Nhà máy điện Phả Lại và nhiều doanh nghiệp khác.
Dịch vụ của chúng tôi gồm:
* Kiểm toán năng lượng cho nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, khách sạn, toà nhà thương mại (theo như quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BCT):
– Đánh giá hiện trạng công nghệ và thiết bị tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp như dây chuyền sản xuất; tòa nhà;
– Đo kiểm, điều tra số liệu và tổng hợp phân tích hiện trạng sử dụng năng lượng trong những khâu tiêu thụ năng lượng chủ chốt của dây chuyền sản xuất, tòa nhà;
– Đề xuất giải pháp kỹ thuật và mô hình quản lý nhằm cắt giảm hợp lý nhất lượng tiêu thụ năng lượng cho doanh nghiệp;
– Xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng cụ thể kèm theo các phân tích hiệu quả đầu tư cho việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
* Tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
* Tư vấn triển khai mô hình quản lý năng lượng tổng thể trong doanh nghiệp.
* Tư vấn thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng.
– Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhiệt, tuyến đường ống: nồi hơi (lò hơi) đốt than – dầu – khí, bơm, quạt công nghiệp, bẫy hơi, van hơi, van nước điều khiển bằng điện hoặc bằng khí nén;
– Thiết kế, cung cấp và lắp đặt động cơ điện, biến tần công nghiệp;
– Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống bơm nhiệt, hệ thống lạnh và điều hoà không khí;
– Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng;
– Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nhiệt tích hợp cho toà nhà;
– Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống đồng phát nhiệt – điện.