Kinh nghiệm thực hiện

ETRC đã và đang cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến Khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất và quản lý, bao gồm:

Lĩnh vực điện, nhà máy phát điện, truyền tải, phân phối
Nhà máy điện hỗn hợp
Các nhà máy điện sở hữu tư nhân (IPP’s)
Tòa nhà dân dụng
Ngành Hàng không
Nghành Hóa chất
Trường Đại học và Đào tạo dạy nghề
Lĩnh vực cơ-điện
Công trình Nhà nước
Các công ty Dược phẩm, Hóa chất
Nhà máy công cụ
Trung tâm Truyền thông và Dữ liệu
Ngân hàng & Bảo hiểm
Công trình Quốc phòng
Giao thông vận tải