ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110kV MỸ ĐỨC VÀ NHÁNH RẼ

Dự án: TRẠM BIẾN ÁP 110KV MỸ ĐỨC VÀ NHÁNH RẼ do Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư được xây dựng tại xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội. Quy mô dự án bao gồm: MBA phân phối 110/36.5/23kV với công suất 40MVA; TBA phần 110kV gồm 02 ngăn đường dây và 01 ngăn MBA; Phần trung thế gồm 01 dãy trung thế 36,5kV (1 tủ incoming, 1 tủ TU, 4 tủ outgoing) và 01 dãy 23kV (1 tủ incoming, 1 tủ TU, 1MBA tự dùng 23/0.4kV, 4 tủ outgoing).

Tại dự án này nhà Công ty cổ phần nghiên cứu và Thí nghiệm điện ETRC tham gia với vai trò là đơn vị cung cấp cấp thiết bị nhất thứ 110 kV, tủ trung thế 23 kV và thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ trạm.

Vượt qua thời gian kéo dài do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 trong quá trình vận chuyển lắp đặt thiết bị tại trạm, ETRC đã phối hợp với các đơn vị liên quan để thí nghiệm, nghiệm thu và hoàn thành đóng điện vào đêm ngày 30/06/2022 đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của CĐT.

Một số hình ảnh tại dự án:

Hình ảnh tổng quan TBA 110kV Mỹ Đức và nhánh rẽ
Kỹ sư ETRC thí nghiệm mạch nhị thứ dãy tủ trung thế 22kV và 35kV
Kỹ sư ETRC thí nghiệm phần nhị thứ 110kV
ETRC nghiệm thu phần rơ le bảo vệ với đơn vị Quản lý vận hành trạm