Thí nghiệm nhà máy điện gió Tuy Phong

Thông tin nhà máy : Nhà máy điện gió Tuy Phong  với chủ đầu từ là Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam, gồm 20 tua bin,, có công suất 1.5MW/tua bin. Ngày1/10/2018, công ty Cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC) đã tiến hành thí nghiệm định kỳ nhà máy để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả. Tuy Phong TP