CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HIỆP THẠNH VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ V1-3 TẠI TỈNH TRÀ VINH

Vừa qua, Công ty cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC) đã phối hợp với Công ty Điện lực Trà Vinh (đơn vị quản lý vận hành lưới điện), Công ty Cổ phần cơ điện lạnh REE (Chủ đầu tư dự án Điện gió V1-3 Trà Vinh), Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh (Chủ đầu tư dự án Điện gió Hiệp Thạnh) để đóng điện đường dây 110kV Cầu Ngang – NMĐG V1-3 – NMĐG Hiệp Thạnh và đóng điện trạm biến áp 110kV NMĐG V1-3, đóng điện Trạm biến áp 110kV NMĐG Hiệp Thạnh trong thời gian rất ngắn để đảm bảo đóng điện nghiệm thu 2 trạm nhà máy điện gió cũng như vẫn đảm bảo thời gian cung cấp điện cho tuyến đường dây 110kV Cầu Ngang – Duyên Trà hiện hữu.

Cùng chung khó khăn với cả nước về dịch bệnh hiện nay, tập thể ETRC với nhiều năm kinh nghiệm vẫn tổ chức các phòng ban một cách hợp lý nhất để đảm bảo các dự án mà chúng tôi tham gia về đích kịp tiến độ.

Tại nhà máy điện gió Hiệp Thạnh, ETRC thực hiện lắp đặt thí nghiệm trạm biến áp, dịch vụ tư vấn thủ tục đóng điện trạm biến áp, phát điện thương mại COD các tổ máy, thí nghiệm điện trong tuabin gió và đặc biệt là thí nghiệm cáp ngầm 35kV ngoài biển từ các tuabin gió vào trạm biến áp trong đất liền có chiều dài lên tới 8km. Với nhà máy điện gió V1-3 Trà Vinh, ETRC là đơn vị thí nghiệm toàn bộ thiết bị điện trạm biến áp 110kV NMĐG V1-3.

ETRC cũng là đơn vị thí nghiệm End-to-End rơle tại 2 đầu các đường dây 110kV Cầu Ngang – NMĐG V1-3, đường dây 110kV V1-3 – NMĐG Hiệp Thạnh, đường dây 110kV NMĐG Hiệp Thạnh – Duyên Trà.

Trở lại với diễn biến cập nhật tiến độ các dự án, vào lúc 00h30 sáng ngày 27/09/2021, ETRC đã đóng điện thành công đường dây 110kV Cầu Ngang  –  NMĐG V1-3   –  NMĐG Hiệp Thạnh  –  Duyên Trà. Đến 01h30, ETRC đã phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đóng điện và nghiệm thu thành công trạm biến áp 110kV Nhà máy điện gió V1-3 Trà Vinh. Và hơn 5 tiếng sau, vào lúc 06h00 cùng ngày, ETRC tiếp tục phối hợp với các đơn vị đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh.

Một số hình ảnh đóng điện tại trạm:

Hình ảnh đóng điện tại trạm biến áp Nhà máy điện gió V1.3 Trà Vinh
Hình ảnh đóng điện tại Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh

   Dự án thành công một lần nữa khẳng định năng lực và vị thế của đội ngũ cán bộ kỹ sư Công ty Cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm Điện luôn luôn phát triển không ngừng và dẫn đầu trong lĩnh vực Thí nghiệm/ Hệ thống điện nói riêng và ngành Năng lượng nói chung.