DỰ ÁN: ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM CẮT 110KV ĐẦU NỐI NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI HỒNG PHONG 5.2

Căn cứ lập đề án:

– Căn cứ vào các Quy định, nghị định của CP, BCT, các quy phạm trang bị điện.

– Căn cứ vào hiện trạng phụ tải, nguồn, lưới điện truyền tải và phân phối của tỉnh Bình Thuận.

– Căn cứ vào báo cáo khảo sát do Công ty cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm điện khảo sát thực địa.

Mục đích đầu tư của dự án:

– Truyền tải lượng công suất từ nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 5.2 vào hệ thống điện 110kV quốc gia, tăng cường khả năng cung cấp cho lưới điện cho lưới điện khu vực và toàn hệ thống, phù hợp với chủ trương chung của toàn dự án.

– Việc phát triển điện trời phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam, góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ COP21, phù hợp với chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-ttg ngày 18/03/2016.

– Tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện huyện Bắc Bình nói riêng và toàn tỉnh Bình Thuận nói chung.

Phần phạm vi dự án bao gồm 02 phần chính: “Phần đường dây 110kV đấu nối NMĐMT Hồng Phong 5.2 vào lưới điện quốc gia” và “ Phần trạm cắt 110kV Hồng Sơn”.

Căn cứ vào mục đích trên, Công ty cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm điện đã đưa ra đề xuất để thực hiện đề án như sau: 

– Các giải pháp kỹ thuật chính phần đường dây 110kV.

– Các giải pháp ký thuật phần điện và phần xây dựng trạm cắt.

– Các giải pháp kỹ thuật phần Điều khiển, viễn thông, kết nối Scada và Camera giám sát.

– Tính toán lập tổng mức đầu tư công trình.

Đến tháng 12/2020 Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 5.2 đã chính thức đi vào hoạt động. Phạm vi của dự án bao gồm:

Trạm cắt 110kV Hồng Sơn và Trạm biến áp 110kV NMĐMT Hồng Phong 5.2.

Một số hình ảnh toàn cảnh nhà máy khi dự án đã đi vào hoạt động: