THÍ NGHIỆM TRẠM BIẾN ÁP TRONG TUABIN GIÓ TẠI DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HIỆP THẠNH

Một trong những hạng mục công việc mà Công ty cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC) đang thực hiện tại dự án Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh (xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) với tổng công suất 77,3 MW là công việc thí nghiệm thiết bị điện trong tuabin gió. Để công việc thí nghiệm được thiết bị tuabin gió thì các kỹ sư ETRC cần phải học và thi cấp chứng chỉ an toàn biển do Hiệp hội hàng hải quốc tế cung cấp.

Điều đặc biệt trong hạng mục này là ETRC đang thực hiện thí nghiệm cáp ngầm 35kV ngoài biển từ các tuabin gió vào trạm biến áp trong đất liền có chiều dài lên tới 8kM.

Hình ảnh thí nghiệm các thiết bị của tuabin gió tại dự án được các kỹ sư ETRC ghi lại: