Thí nghiệm điện

Phân tích chất điện môi

ETRC thực hiện quy trình lấy mẫu và thí nghiệm, kiểm tra điện áp phóng điện, nhiệt độ chớp cháy, độ ẩm và phân tích các thành phần khí hòa tan (DGA) trong điện môi, dầu cách điện của máy cắt, máy biến áp… theo các tiêu chuẩn của nhà chế tạo đưa...

Thí nghiệm hiệu chỉnh cơ, nhiệt

Thí nghiệm hiệu chỉnh các lò hơi, tua-bin và hệ thống thiết bị phụ trong các dây chuyền công nghệ sản xuất điện năng, dây chuyền công nghiệp bao gồm: - Thí nghiệm xác định các dạng đặc tính vận hành của hệ thống thiết bị - Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa thiết bị và...

Kiểm tra rung

Kỹ sư ETRC có đầy đủ thiết bị kiểm tra và gaìu kinh nghiệm kiểm tra rung cho hệ…

Thí nghiệm hiệu suất, thông số bảo hành

ETRC có thể thực hiện các phép thí nghiệm đặc tính của các thiết bị chủ yếu trong nhà máy thủy điện sau khi lắp đặt, đưa vào vận hành thương mại, Đây là một công việc rất quan trọng, đảm bảo các thiết bị của nhà cung cấp tuân thủ đúng các...

Dịch vụ thí nghiệm

ETRC phát triển không ngừng và luôn duy trì chất lượng cao việc đào tạo kỹ sư thí nghiệm, nhân viên kỹ thuật cho công trình và dự án, trong thí nghiệm thông số xuất xưởng (FAT), thí nghiệm nghiệm thu lắp đặt tại hiện trường (SAT),