QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN, CẤP THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

Dưới đây là quyết định từ Bộ khoa học và công nghệ – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng . Được kí bởi Tổng cục trưởng vào ngày 28/09/2018 vừa qua chỉ định ETRC về việc tổ chức kiểm định , hiệu chuẩn , thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cùng với đó là  quyết định về việc chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo. 

img7

img11

img8

img12

img14

Bài viết khác