CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý đối tác

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cấp cơ sở vật chất, Công ty cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm Điện (ETRC) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác địa chỉ trụ sở văn phòng mới tại: TT02, N10-N11, PHC Complex, số 158, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ETRC xin gửi thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác để thuận tiện trong việc liên hệ công việc cũng như kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh. ETRC trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, Quý đối tác đã hợp tác, tin tưởng ETRC trong suốt thời gian qua.