DỰ ÁN: NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TÂN LỘC

Nhà máy thủy điện Tân Lộc được xây dựng trên địa bàn Thôn 4, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng do Công ty cổ phần HPD Tân Lộc làm Chủ đầu tư. Với công suất lắp đặt 12.4 MW (gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 6.2MW). Nhà máy sau khi đưa vào vận hành sẽ phát điện cung cấp cho lưới điện khu vực và đưa lên hệ thống điện Quốc gia với sản lượng điện bình quân năm là 102 triệu kWh

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Tân Lộc gồm 4 giai đoạn:

-Từ tháng 5/ 2018 – 12/ 2018, hoàn thiện khảo sát thiết kế, khởi công công trình;  

-Năm 2019, xây dựng các hạng mục công trình chính;

-Năm 2020, lắp đặt thiết bị và xây dựng đường dây tải điện;

-Tháng 12/2021 chạy thử và phát điện 2 tổ máy;

Ở dự án này, Công ty Cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC) đóng vai trò là nhà thầu cung cấp thiết bị cơ – điện và các dịch vụ kỹ thuật, đảm nhiệm phạm vi EPC cho toàn bộ phần điện của TBA 24kV, phần nhà máy. Các dịch vụ ETRC cung cấp bao gồm: thiết kế, cung cấp, đào tạo chuyển giao công nghệ. Với kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình thực hiện nhiều dự án, ETRC đã được Chủ đầu tư tin tưởng, nhờ tư vấn và hỗ trợ nhà máy Thủy điện Tân Lộc hoàn thành các hồ sơ thủ tục với các đơn vị chức năng liên quan. Hoàn thiện thủ tục pháp lý để đưa nhà máy vào vận hành đảm bảo đúng tiến độ của dự án.

Một số hình ảnh của dự án:

Hình ảnh tổng quan Nhà máy thủy điện Tân Lộc
Hình ảnh cụm đầu nối
Hình ảnh tuabin
Máy nén khí
Cẩu trục gian máy
Hình ảnh đấu nối hệ thống điện
Hình ảnh đường dây 22kV Tân Lộc