CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM ĐIỆN BỔ NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

Căn cứ vào nhu cầu công việc thực tế của Công ty cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC), được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo công ty, và cũng nhằm đáp ứng cho nhu cầu quản lý để tiếp tục duy trì thế mạnh đã có và phát triển mở rộng thêm lĩnh vực mới, ngày 26/04/2021 Công ty cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc kỹ thuật cho :

Ông: Trần Quang Đức

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Hệ thống điện

Kinh nghiệm làm việc: Là chỉ huy trưởng nhiều dự án từ năm 2008-nay:

-Thí nghiệm hiệu chỉnh Nhà máy Đăkrti`h và đường dây 220kV trạm 500kV Đắc Nông.

-Thí nghiệm hiệu chỉnh  trạm GIS 110kV Tân Sơn Nhất

-Thí nghiệm hiệu chỉnh trạm 110KV nhà máy xi măng Vinakansai

-Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện TBA 110kV Tiên Lãng – Hải Phòng

-Thí nghiệm hiệu chỉnh  trạm 110kV Nhà máy xi măng Điện Biên

-Thí nghiệm hiệu chỉnh trạm 220kV nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

-Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

-Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện định kỳ trạm biến áp 110kV Tuy Phong

-Thực hiện trọn gói thí nghiệm và công tác đóng điện 500kV cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II

-Thí nghiệm TBA 500kV Phố Nối

-Thí nghiệm TBA 500kV Đông Anh

-Thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 220kV Trực Ninh

Các chức vụ từng đảm nhiệm:

-Từ 10/2008 – 2013: Trưởng phòng kỹ thuật ETRC

-Từ năm 2014 – 03/2021: Tổng trưởng phòng – phụ trách phòng thí nghiệm và kỹ thuật ETRC

-Từ tháng 04/2021 – nay: Phó giám đốc kỹ thuật ETRC

Với kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực thí nghiệm, hiệu chỉnh, đã từng tham gia chỉ huy nhiều dự án trọng điểm của Công ty, Ông Trần Quang Đức đã được Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện tin tưởng và giao phó cho trọng trách này.