Cung cấp sản phẩm

HOÀN THÀNH CÔNG TÁC ĐÓNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 110 KV VÀ HÒA LƯỚI TỔ MÁY PHÁT 2x15MW – DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SUỐI CHĂN 1 – HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI.

Trong tháng 10/2020 liên tiếp tin mừng từ công trường của các dự án do Công ty CP Nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC)  đang triển khai báo về. Ngay sau thời điểm đóng điện thành công Sân phân phối 500kV dự án BOT nhiệt điện Nghi Sơn 2, đến rạng sáng ngày 26/10/2020...

CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG SÂN PHÂN PHỐI 500KV NGHI SƠN 2 VÀ TRẠM NÂNG ÁP 22/500KV NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN BOT NGHI SƠN 2

Trong các ngày 9/10/2020 và 20/10/2020 vừa qua, Công ty CP Nghiên cứu và Thí nghiệm điện (ETRC) đã phối hợp với Chủ đầu tư cùng Tổng thầu hoàn thành các thủ tục đóng điện với EVN và nhận điện thành công cho Sân phân phối 500kV Nghi Sơn 2 và trạm nâng áp 22/500kV...

DỰ ÁN 500kV LAI CHÂU – ETRC

Vào lúc 23h12 ngày 1/4/2018 tại Trạm biến áp 500 kV Lai Châu, Công ty Cổ Phần nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC) đã phối hợp cùng chủ đầu tư  với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 500...

Hệ thống đo rung

ETRC cung cấp đến Khách hàng trọn bộ từ giải pháp, thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm chuyển giao hệ thống đo rung của thiết bị, hệ thống trong hàng không (máy bay), tàu biển, nhà máy điện: khí điện, nhiệt điện, thủy điện... ETRC cung cấp tất cả...

Thiết bị điện

ETRC cung cấp sản phẩm: Khí cụ điện nhatnhi1- Tổ hợp máy phát thủy điện, Diezen – Cung cấp, thi công lắp đặt thí nghiệm đưa vào vận hành thiết bị cao áp: máy cắt, dao cách ly, sứ cách điện, chống sét, tủ hợp…