QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN, CẤP THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

Dưới đây là quyết định từ Bộ khoa học và công nghệ – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng . Được kí bởi Tổng cục trưởng vào ngày 28/09/2018 vừa qua chỉ định ETRC về việc tổ chức kiểm định , hiệu chuẩn , thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cùng với đó là  quyết định về việc chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo. 

img7

img11

img8

img12

img14