Lắp đặt và thí nghiệm 2 máy biến áp HYOSUNG – Dự án Nhà Máy Samsung Thái Nguyên

        Được sự tin tưởng của chủ đầu tư nhà máy Điện- Cơ SamSung (SEMV) cùng với nhà chế tạo máy biến áp HYOSUNG , cùng với kinh nghiệm đã thực hiện  dự án lắp đặt và thí nghiệm máy biến áp trước đây tại nhà máy SamSung Bắc Ninh, Công ty cổ phần Nghiên cứu và thí nghiệm điện ETRC tiếp tục thực hiện thành công việc lắp đặt và thí nghiệm 2 máy biến áp 22/6.3 kV 20MVA  đáp ứng đúng tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật mà chủ đầu tư và nhà chế tạo đề ra. Trong thời gian từ ngày 24/04/2015 đến ngày 07/05/2015, Công ty CP Nghiên cứu và thí nghiệm điện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công việc và bàn giao lại cho chủ đầu tư.

IMG_1489Cẩu 120 tấn thực hiện việc đặt hạ thân máy và lắp đặt các phụ kiện

IMG_1497Chuẩn bị bệ đỡ hạ thân máy

IMG_1505Công tác hạ đặt thân máy

IMG_1511Hạ đặt thân máy

IMG_1538Hoàn thành việc hạ đặt thân máy và chuẩn bị tiến hành lắp đặt phụ kiện MBA

IMG_1551Lắp đặt cánh tản nhiệt MBA

IMG_1552

Lắp đặt cánh tản nhiệt MBA IMG_1555 IMG_1563Lắp đặt bình dầu phụ

IMG_1565 IMG_1570 IMG_1579 IMG_1586Họp kỹ thuật cùng nhà chế tạo và chủ đầu tư trước mỗi buổi làm việc

IMG_1595Chuẩn bị công tác đưa máy biến áp và vị trí lắp đặt

IMG_1616Hoàn thành việc đưa máy vào vị trí lắp đặt

IMG_1622Hoàn thành việc đưa máy vào vị trí lắp đặt

IMG_1638Hoàn thành việc 2 đưa máy vào vị trí lắp đặt

IMG_1657Chuẩn bị thiết bị tiến hành công tác hút chân không và lọc dầu MBA

IMG_1663 IMG_1670Công tác thí nghiệm máy biến áp

IMG_1671Công tác thí nghiệm máy biến áp

IMG_1674Công tác thí nghiệm máy biến áp

IMG_1687Công tác thí nghiệm máy biến áp

IMG_1689Công tác thí nghiệm máy biến áp

IMG_1704

.XD