Cơ nhiệt

Phòng thử nghiệm lò hơi phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng và kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Căn cứ theo quyết định 1324/QĐ- BCT ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc : ” Chỉ định Công ty Cổ phần Nghiên cứu và thí nghiệm điện, được phép tiến hành các hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho sản phẩm lò hơi ( Nồi Hơi) sử dụng trong công nghiệp, thương mại và dịch vụ phục vụ chương trình dán nhãn năng lượng và kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Trung tâm CƠ-NHIỆT
Đáp ứng nhu cầu phát triển mới và mạnh mẽ trong công việc, đầu năm 2010 Trung tâm Cơ - Nhiệt ra đời, được thành lập và cơ cấu nâng cấp từ Tổ thí nghiệm cơ nhiệt trong Khối Kỹ thuật công trình của ETRC. Tổ chức của Trung tâm Cơ-Nhiệt * Giám đốc Trung tâm: Mr. Lại...