Xây lắp

Thông tin dự án Vĩnh Tân 1

 Giới thiệu dự án

Dự án nhà máy BOT Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, có công suất 1.240 MW, tổng mức đầu tư  1.755 tỷ USD được khởi công xây dựng từ tháng 7/2015. Đây là dự án...

Lắp đặt và thí nghiệm 2 máy biến áp HYOSUNG – Dự án Nhà Máy Samsung Thái Nguyên

Được sự tin tưởng của chủ đầu tư nhà máy Điện- Cơ SamSung (SEMV) cùng với nhà chế tạo máy biến áp HYOSUNG , cùng với kinh nghiệm đã thực hiện dự án lắp đặt và thí nghiệm máy biến áp trước đây tại nhà máy SamSung Bắc Ninh, Công ty cổ phần Nghiên cứu và thí nghiệm điện ETRC tiếp tục thực hiện thành công việc lắp đặt và thí nghiệm 2 máy biến áp 22/6.3 kV công suất 20MVA đáp ứng đúng tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật mà chủ đầu tư và nhà chế tạo đề ra. Trong thời gian từ ngày 24/04/2015 đến ngày 07/05/2015, Công ty CP Nghiên cứu và thí nghiệm điện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công việc và bàn giao lại cho chủ đầu tư.

Tư vấn, quản lý dự án các công trình điện
-    Tư vấn các công trình đầu tư xây dựng, quản lý dự án các công trình điện -    Lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật thi công cho các công trình lưới điện 110 kV, 220 kV, hệ thống cung cấp điện cho các khu công nghiệp các nhà máy công nghiệp....