Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN-ETRC,.JSC
Văn phòng: Tầng 6 – Toà nhà Việt Anh – Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội
Tel: +84-4-62.610.008, Fax: +84-4-62.610.009, Email: contact@etrc.com.vn

Bạn có thể
Gửi thắc mắc cần tư vấn giải đáp.
Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.
Yêu cầu được chào giá dịch vụ, sản phẩm.
Phản hồi, đóng góp ý kiến về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ của ETRC.
…..

Tên của bạn (bắt buộc)

Tên công ty

Số điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp