THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH PHẦN ĐIỆN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 1

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 được xây dựng trên diện tích 350 ha thuộc khu kinh tế Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Nhà máy gồm 2 tổ máy, thiết kế công suất 600MW,cung cấp khoảng 3,6 tỷ kWh sản lượng điện mỗi năm.

 sas1286185495(1)

Công ty CP Nghiên cứu và Thí nghiệm điện đã tham gia thí nghiệm phần điện trong nhà máy. Phần điện trong nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn được chia làm rất nhiều gói thầu với các nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị trong nước và nước ngoài như: Marubeni, Công ty KC Cottrell Việt Nam, Công ty CP Lilama 18, Công ty Hsing Sheng Engineering, Alstom, Công ty Jesco Asia, Công ty Jurong, …  Công ty CP Nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC) đã hợp tác với rất nhiều nhà thầu tại đây để thực hiện công việc thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện. Việc hợp tác với nhiều nhà thầu một lúc và dưới sự giám sát và phối hợp sát sao, tiến độ khẩn trương dưới giám sát của tư vấn quốc tế, ETRC đã khẳng định được năng lực và chất lượng của kết quả thực hiện, đáp ứng tiến độ chung của dự án, và được sự dánh giá cao của tất cả các nhà thầu.Đến nay về cơ bản hệ thống tự dùng của nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành và sẵn sàng việc chạy máy phát điện lên lưới điện Quốc Gia.

Các hạng mục ETRC tham gia thí nghiệm tại nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1:
– Thí nghiêm hê thống tự dùng chính Station
–  Thí nghiệm hệ thống tự dùng Coal Handling
– Thí nghiệm hệ thống tự dùng ASH Handling
– Thí nghiệm hệ thống tự dùng FGD
– Thí nghiệm hệ thống tự dùng Ship load and unload
– Thí nghiệm thiết bị hạ thế tủ SDB
– Thí nghiệm thanh dẫn dòng đầu cực máy phát
– Đo điện áp bước và điện áp tiếp xúc toàn nhà máy
– Phối hợp kiểm tra tự động và phối hợp sơ đồ với các nhóm công tác của tất cả các nhà thầu trên hiện trường.

Thi nghiem Nghi Son