Hệ thống đo rung

ETRC cung cấp đến Khách hàng trọn bộ từ giải pháp, thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm chuyển giao hệ thống đo rung của thiết bị, hệ thống trong hàng không (máy bay), tàu biển, nhà máy điện: khí điện, nhiệt điện, thủy điện…
ETRC cung cấp tất cả các sản phẩm trong hệ thống đo rung của hãng Vibro Meter SA (Thụy Sĩ) là một trong số nhà sản xuất nổi tiếng đứng đầu thế giới.
Chúng tôi có thể cung cấp đến Khách hàng đã lắp đặt sản phẩm của hãng Vibro Meter thiết bị thay thế dự phòng, dịch vụ sửa chữa hiệu chỉnh hệ thống.

Vibrro_VM600_1

Vibrro_VM600_5 Vibrro_VM600_4 Vibrro_VM600_2