Chưa phân mục

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Ngày 23/11/2018 Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ xây dựng - Cục quản lý hoạt động xây dựng  ký quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện ETRC. Ban hành kèm theo quyết định số :...

Thông báo tuyển dụng Sales Engineer

                       

 

                                             THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Giới thiệu nhà tuyển dụng: 

Công ty CP Nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC.,JSC) là Công ty hoạt động trong lĩnh vực công...